طراحی و توسعه توسط ITCenter7
منو
ثبت نام - ورود اعضاء
سامانه کارآفرینی
این سامانه ویژه ی دانشجویان کارآفرین، خلاق، صاحب ایده، هنرمند و دانشجویانی که صاحب تولیدات دستی و صنعتی می باشند طراحی شده است.
دانشجویان در این سامانه می توانند عملیات زیر را انجام دهند:
  1. صفحه ی ویژه ی خود را ایجاد نمایند.
  2. برای این صفحه، آدرس اختصاصی در نظر بگیرند.
  3. محصولات خود را در این صفحه ارائه دهند.
  4. محصولات ارائه شده را به معرض نمایش و فروش بگذارند.
  5. روزمه ی کاری، توانایی ها و کانال های ارتباطی خود را، جهت رویت مشتریان و صاحبان صنایع به اشتراک بگذارند.
کارآفرین: Rahele Jarban

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: مریم آقایی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: عاطفه آوخ کیسمی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: اکرم ابراهیم پورخرسند

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: سحر ابراهیمی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: محسن ابراهیمی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: شیما ازندریانی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: معصومه اسمی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: سعید اشکانی چنارلق

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: فاطمه بابائی بیاتی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: نازنین بابایی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: سمانه براتی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: فائزه بلوچى شور

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: آزاد بهرامی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: بهنام بهنام

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: مسعود پورزارعی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: حسین پیری

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: عرفان پیمانی جواهری

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: زهرا تقی زاده

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: بهناز جان

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: زهرا جدی زاده

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: بهاره جمال

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: زهرا جوکار

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: زهرا جوکار

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: حسیت چراغی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: شراره حاتمی اقدم

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: مهسا حسن پور

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: mina حسین زاده

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: بردیا حق نظری

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: فهیمه خالقی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: معصومه خانی اسداباد

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: علی محمد دهقانی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: محسن ذوالفقاری

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: محسن رحمانی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: حبیب رییسی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: مجتبی سبزی ایاز

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: منصوره سرلک

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: شقایق سروش

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: نبی الله سلطانشاه

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: مهری سمر

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: مهسا سهرابي

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: مريم سهرابي

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: مهسا سهرابی فروغ

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: رویا شمشادی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: مجتبی صالحی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: فاطمه طالبی بادی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: سیدجلال عرفانیان

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: علیرضا عظیمی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: راضیه علوی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: میلاد علیپور

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: زهرا غفوری

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: معصومه فندقاعی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: فاطمه فیضی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: حمید رضا قاسمی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: بهاره قاسمی تحریر

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: عبدالمجید قصابی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: ندا قهرمانی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: محمد ماشا اله خانی میرکوهی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: رضا محبی راد

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: مهدی محمدابراهیمی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: سمیه محمدی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: لیلی محمدی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: لیلا محمدی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: پریسا محمدی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: فاروق مزارزائی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: آرش مقدم

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: الهه ملک زاده

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: طاهره ملکی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: حسین مومنی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: منیره سادات نخلی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: گالری نرگس

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: محمد مهدی نعمت اللهی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: رضا نوری

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: علی نیامدپور

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: امیرحسین نیکوفر

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: مریم هوشمند قربانی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: محمد رضا وقار کردآبادی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: سعید ولی خانی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: زهرا کاظم بکلو

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: فاطمه کشفی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: ثمر کوه بر

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
کارآفرین: امیر یوسفی

معرفی

آلبوم تصاویر

محصولات و خدمات

ارتباط با کارآفرین
عضو خبرنامه سایت مرکز شوید:

آدرس مرکز: میدان انقلاب – ابتدای کارگرجنوبی – کوچه رشتچی – پلاک های 8، 10، 12

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران می باشد.