طراحی و توسعه توسط ITCenter7
منو

اساسنامه‌ی کانون فرهنگی - دانشجوییمرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران
این اساسنامه در چارچوب آئین‌نامه اجرایی کانون فرهنگی- دانشجویی مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران مصوب گردید و دستورالعمل «شیو‌ه‌نامه تاسیس و فعالیت‌های کانون های فرهنگی- دانشجویی » که توسط دانشگاه جامع علمی – کاربردی تهیه و اجرای مفاد آن تنظیم گردیده است.

ماده ۱: نام کانون
کانون فرهنگی- دانشجویی مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران

ماده ۲: اهداف
۲-۱- ایجاد زمینه مناسب برای بروز استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی فرهنگی و مهارتی دانشجویان مرکز
۲-۳- افزایش سطح مشارکت و رقابت سالم دانشجویان در فعالیت‌های فرهنگی و گروهی و مهارتی مرکز
تبصره: کانون فرهنگی - دانشجویی ، ماهیتی صرفا فرهنگی و هنری داشته و هرگونه فعالیت صنفی و سیاسی توسط کانون ممنوع می‌باشد.

ماده ۳: ارکان کانون فرهنگی - دانشجویی
۳-۱- ارکان کانون عبارتند از:
الف- شورای مدیریت کانون
ب- دبیر کانون
۳-۲- (شورای مدیریت کانون) :  اعضای کانون از طریق انتخابات ۵ تن از اعضای کانون را با اکثریت نسبی به‌عنوان شورای مدیریت و دو تن را به‌عنوان عضو علی‌البدل برای مدت یک‌سال انتخاب می‌کنند.
۳-۳-  (دبیر کانون ) : درصورت استعفا یا فراغت از تحصیل یا لغو عضویت و عیره یکی از اعضای اصلی شورا، اولین عضو علی‌البدل جایگزین وی خواهد شد.

ماده ۴: وظایف شورای مدیریت کانون
۴-۱- جذب دانشجویان علاقمند و با استعداد و ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت‌های فرهنگی ، هنری -  دانشجویی مرکز
۴-۲- برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های کانون و همکاری برای اجرای آنها
۴-۳- تشکیل کمیته‌ها و بخش‌های مختلف کاری با عضویت و مسئولیت اعضای کانون و نظارت برعملکرد آنها
۴-۴- تهیه و تصویب آیین‌نامه داخلی کانون فرهنگی - دانشجویی براساس رویکردهای کلی دانشگاه جامع علمی – کاربردی و  مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 پس از اخذ مجوز و تأیید شورای فرهنگی دانشجویی و آموزشی مرکز.
۴-۵- برقراری ارتباط و تبادل تجربیات با کانون های فرهنگی - دانشجویی، کانون های فرهنگی - دانشجویی مشابه و نهادها و موسسات مرتبط با زمینه فعالیت کانون
۴-۶- برگزاری انتخابات شورای مدیریت دوره بعد
۴-۷- انتخاب دبیر کانون از بین اعضای شورای مدیریت و نظارت بر عملکرد او
۴-۸- شورای مدیریت کانون مرجع تصویب برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اجرایی کانون است.
۴-۹- فعالیت شورای مدیریت تا زمانی است که حداقل سه نفر از اعضای شورا امورکانون را اداره نمایند، در غیر این‌صورت باید انتخابات جدید برگزار شود.

ماده ۵: وظایف دبیر انجمن
۵-۱- دبیر کانون مجری مصوبات شورای مدیریت کانون بوده و امور اجرایی کانون و هماهنگی‌های لازم را پیگیری و انجام خواهد داد.
۵-۲- دبیر کانون، نماینده کانون در شورای دبیرکانون های فرهنگی- دانشجویی مرکز خواهد بود.
۵-۳- دبیر کانون نماینده کانون بوده و به‌نمایندگی از شورای مدیریت کانون مسئولیت انجام مکاتبات و ایجاد اسناد رسمی کانون و پاسخ‌گویی در قبال آن‌را عهده‌دار خواهد بود.

ماده ۶: شرایط عضویت
۶-۱- اعلام پایبندی به مفاد اساس‌نامه به‌وسیله درخواست و تکمیل فرم عضویت
۶-۲- اشتغال به تحصیل در گروه آموزشی مرتبط با عنوان کانون در مرکز
۳-۶- دارا بودن شرایط مندرج در آیین‌نامه اجرایی کانون های فرهنگی-دانشجویی مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران

ماده ۷
این اساس‌نامه در 7 ماده و 26 بند در تاریخ 28/02/1395 به‌تصویب اعضای شورای مدیریت کانون فرهنگی-دانشجویی مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران رسید.


عضو خبرنامه سایت مرکز شوید:

آدرس مرکز: میدان انقلاب – ابتدای کارگرجنوبی – کوچه رشتچی – پلاک های 8، 10، 12

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران می باشد.