طراحی و توسعه توسط ITCenter7
منو

اساسنامه‌ انجمن علمی دانشجویی
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهراناین اساسنامه در چارچوب آئین‌نامه اجرایی انجمن‌های علمی- دانشجویی مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران مصوب گردید و دستورالعمل «شیو‌ه‌نامه تاسیس و فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی» که توسط دانشگاه جامع علمی – کاربردی تهیه و اجرای مفاد آن تنظیم گردیده است.ماده ۱: نام انجمن

نام انجمن عبارت است از انجمن علمی دانشجویی (نام رشته) مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران


ماده ۲: اهداف

۲-۱- ایجاد زمینه مناسب برای بروز استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی و مهارتی دانشجویان مرکز

۲-۲- نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق برنامه علمی، مطالعاتی و تحقیقاتی دانشجویان مرکز

۲-۳- افزایش سطح مشارکت و رقابت سالم دانشجویان در فعالیت‌های علمی و گروهی و مهارتی مرکز

۲-۴- بهره‌گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش‌های مختلف اجتماعی، صنعتی،مشاغل و حرف

تبصره: انجمن ، ماهیتی صرفا علمی داشته و هرگونه فعالیت صنفی و سیاسی توسط انجمن ممنوع می‌باشد.


ماده ۳: ارکان انجمن

۳-۱- ارکان انجمن عبارتند از:

الف- شورای مدیریت انجمن

ب- دبیر انجمن


۳-۲- (شورای مدیریت انجمن) :  اعضای انجمن از طریق انتخابات ۵ تن از اعضای انجمن را با اکثریت نسبی به‌عنوان شورای مدیریت و دو تن را به‌عنوان عضو علی‌البدل برای مدت یک‌سال انتخاب می‌کنند.

۳-۳-  (دبیر انجمن) : درصورت استعفا یا فراغت از تحصیل یا لغو عضویت و عیره یکی از اعضای اصلی شورا، اولین عضو علی‌البدل جایگزین وی خواهد شد.


ماده ۴: وظایف شورای مدیریت انجمن

۴-۱- جذب دانشجویان علاقمند و با استعداد و ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت‌های علمی-پژوهشی مرکز

۴-۲- برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های انجمن و همکاری برای اجرای آنها

۴-۳- تشکیل کمیته‌ها و بخش‌های مختلف کاری با عضویت و مسئولیت اعضای انجمن و نظارت برعملکرد آنها

۴-۴- تهیه و تصویب آیین‌نامه داخلی انجمن علمی دانشجویی براساس رویکردهای کلی دانشگاه جامع علمی – کاربردی و  مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 پس از اخذ مجوز و تأیید شورای فرهنگی دانشجویی و آموزشی مرکز.

۴-۵- برقراری ارتباط و تبادل تجربیات با انجمن‌های علمی دانشجویی، انجمن‌های علمی تخصصی مشابه و نهادها و موسسات مرتبط با زمینه فعالیت انجمن

۴-۶- برگزاری انتخابات شورای مدیریت دوره بعد

۴-۷- انتخاب دبیر انجمن از بین اعضای شورای مدیریت و نظارت بر عملکرد او

۴-۸- شورای مدیریت انجمن مرجع تصویب برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اجرایی انجمن است.

۴-۹- فعالیت شورای مدیریت تا زمانی است که حداقل سه نفر از اعضای شورا امور انجمن را اداره نمایند، در غیر این‌صورت باید انتخابات جدید برگزار شود.


ماده ۵: وظایف دبیر انجمن

۵-۱- دبیر انجمن مجری مصوبات شورای مدیریت انجمن بوده و امور اجرایی انجمن و هماهنگی‌های لازم را پیگیری و انجام خواهد داد.


۵-۲- دبیر انجمن، نماینده انجمن در شورای دبیر انجمن‌های علمی دانشجویی مرکز خواهد بود.

۵-۳- دبیر انجمن نماینده انجمن بوده و به‌نمایندگی از شورای مدیریت انجمن مسئولیت انجام مکاتبات و ایجاد اسناد رسمی انجمن و پاسخگویی در قبال آن‌ را عهده‌دار خواهد بود.


ماده ۶: شرایط عضویت

۶-۱- اعلام پایبندی به مفاد اساس‌نامه به‌وسیله درخواست و تکمیل فرم عضویت

۶-۲- اشتغال به تحصیل در گروه آموزشی مرتبط با عنوان انجمن در مرکز

۳-۶- دارا بودن شرایط مندرج در آیین‌نامه اجرایی انجمن‌های علمی دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران


ماده ۷ :

این اساسنامه در 6 ماده و 26 بند در تاریخ 97/08/18 به‌ تصویب اعضای شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران رسید.


عضو خبرنامه سایت مرکز شوید:

آدرس مرکز: میدان انقلاب – ابتدای کارگرجنوبی – کوچه رشتچی – پلاک های 8، 10، 12

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران می باشد.