طراحی و توسعه توسط ITCenter7
منو

کارشناسی حرفه ای معماری
طراحی محیط داخلیمقدمه:

انسان در روند حیات اجتماعی خود ،نیاز خود را در ابراز و عملکرد آن معطوف نموده ،تا عصر حاضر که انسان، چه در درون فضاهای کالبدی و چه در برون فضاهای آزاد، نقش اساسی خود را ایفا می نماید. انسان بدون چنین گرایشی مفهموم تمدن و فرهنگ را گم می کند.
در عصری که کلیه علوم و فنون طی تکامل خویش به تفکیک رشته ها و حتی زیر پایه ها و مویرگ های تخصصی را نموده .تعاریف و مشخصات ویژه هریک را به جامعه بشری عرضه داشته است. انسان بر ماوای فیزیکی خود و درون کالبد زیستی نیاز به انتظام و بهره بری هرچه بیشتر فضاهای محیطی دارد.
با این نگرش، نیاز واقعی و پایگاه علمی، هنری و انسانی رشته معماری داخلی در فرهنگ امروزی جامعه کاملا محسوس می باشد. در این قرن که حرمت و کرامت انسان شرط انتظام علمی و مذهبی هر جامعه است. لذا جامعه م یتواند بر حسب آگاهی و تکامل خویش موجبات رفاه و آسایش برای همگان فراهم سازد و انتظام تربیت آن را بر عهده گیرد. با توجه به مراتب فوق وجود دانشگاه بریا آموزش معماری داخلی از اخص نیاز جامعه می باشد.


تعریف و هدف:

دوره کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی داخلی یکی از دوره های آموزش عالی و هدف آن تربیت افرادی است که بتوانند فاصله تخصصی بین معمار و سطوح پایین را در کارهای اجرایی معماری برنماید و در زمینه طراحی به عنوان کارشناس معماری همکاری نمایند.اگر معماری راحت سازی فضای زیستی انسان هاست.معماری داخلی اخص موضوع است .باید بپذیریم که معماری قادر به پوشش تمام شقوق تخصصی خود نیست وآن چنان که در تمام جوامع پیشرفته تحت عنوان کارآیی ها و یا گرایش های مختلف مطرح است در ایران هم با توجه به توسعه علمی چاره ای جز قبول حقایق و اجرای آن نداریم .با نظری اجمالی به دروس تفضیلی این رشته حداقل توانایی که بر آنان می توان قایل شد به قرارزیر است:
الف) انتظام هنری پوسته های درون زیست کالبدی مانند: (منازل، مساجد، فروشگاها، هتل ها، فضاهای مذهبی، بیمارستان ها، فرودگاه ها و...)
ب) انتظام هنری با سازه های سبک در کارهای زیستی مانند: (بناها با سازهای سبک، پارکها، نمایشگاه ها ، یادبودها و...)
از نطقه نظر نظر هویت ملی معماری .اقل موضوع این که اگر در گذشته مسجدی یا بنایی احداث میگردید گچ برها ،مقرنس کارها ،معرق کارها و...به همراه معمار و هنرمندان دیگر شقوق معماری بنا را به پایه که هست رسانیده اند و اگر کلیت یک بنا را یک اثر معماری بنامیم.انتظام هنری پوسته های درون کالبدی آن بنا ،به مراتب سهم بیشتری از انتظام پوسته ای آن بنا را داشته و در حال حاضر هم در ساختمان های امروزی دارد.به عنوان مثال در یک هتل انتظام هنری کالبدی مانند (ورودی ها فضاهای انتظار،اطلاعات ،سالن اجتماعات ،سالن ناهار خوری،راهروها ،اتاق ها و سرویس ها ،نماهای داخلی و خارجی ،نورها رنگها ،کفها ،انتخاب مصالح و...) به مراتب هزینه دارتر و زمان بر تر زا طرح کالبدی آن هتل را دارد که قسمت نخست از وظایف و مسئولیتهای معماران داخلی می باشد. اگر مبانی ارزشی معماری با انتظام عملکردی شکل پذیری را بیاد از معماری داخلی جهت رسیدن به فرم های عملکردی معماری دانست.
دوره آموزشی کارشناسی حرفه ای رشته معماری داخلی یکی از دوره های آموزش عالی است که هدف از برگزرای آن تربیت نیروهای متخصص و آشنا به مبانی علمی داخلی است .این علم شناخت خصیصه های عملکردی و تاثیر ابزار به انسان است که بخشی از آن در قالب سر فصل های هنری مانند :نقاشی ،مجسمه سازی و...(و آنچه با حجم و رنگ سرو کار دارد) شکل گرفته است .در این رابطه نظم و عملکرد آن در طبیعت و حیات انسان که در سمت ،بحث تربیت است .مبین ایجاد فضاهای معماری داخلی و هویت قومی است و هم از این روست که این نظم صرفه جویی در فضاها و بالطبع در اقتصاد چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت را نتیجه می دهد لازم به یادآوری و تاکید است که بخش سرمایه گذاری کیفی آن فارغ از اعداد اقتصادی است. زیرا آن چه برای جامعه ما تربیت آن هزینه می کنیم در ابعاد علمی مختلف حاصل به داشتن یک فرهنگ با تعریف معین برای احراز هویت است و از این رو هویت در این علم تجسد می یابد که حفظ آن در ابعاد ملی جزو وظیفه تلقی می گردد.


ضرورت و اهمیت:

وجود افرادی که بتوانند طرح های معماری داخلی را در زمینه  های ارائه و ترسیم و رساندن یک طرح اولیه معمار داخلی به فاز 1 و 2 (ترسیم نقشه های معماری معماری و اجرایی) یاری نمایند و در انجام کار در تمامی زمینه های کیفی و کمی مرتبط بین معمار داخلی و افراد کم تخصص و یا بی تخصص همکاری داشته باشد. ضرورت و اهمیت این دوره را کاملا مشخص و محرز می باشد.
با توجه به موارد فوق مفاهیم زیبایی و هنری در جامعه که عنوان قومی را به همراه دارد،در نظم و ترتیبی بر اساس مبانی ارزشی و تعریفی برای تربیت جوانان خواهد بود که شخصیت های هنری معماری ،شهرسازیو دیگر شقوق ابزاری خودمان خواهیم یافت که امروزه از آن فارغ هستیم .اگر نکته سنجی کنیم فضاهای تجمعی ما اعم از مذهبی و غیر مذهبی خود زمانی هویت شاخص جهانی داشته و پیشتاز بوده که هم اکنون کمتر اثری از گذشته توانمند در آن قانون می باشد و لذا وجود مراکز آموزش عالی لازم و کار آمد خواهد بود و به همین روش نیاز به ایجاد بخش تحقیق و تتبع و اجتهاد در آن الزامی  است و در بیان روز ترتیب در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی دکترا می باشد تا بدین نسق روند حیات فرهنگی و هنری در جامعه خاص این قوم برقرار گردد.

 

قابلیت و مهارتهای مشترک فارغ التحصیلان:

الف- تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه

ب- برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی

پ- مدیرت وآموزش تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی

ت- بهبود و مستند سازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها

ث- کارآفرینی ،خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار

ج- برقراری ارتباط موثر در محیط کار

چ- برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت ،ایمنی و محیط زیست(HSE)

ح- برنامه ریزی به منظور اخلاق حرفه ای

خ- تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه

د- تفکرنقادانه و اقتضایی

ذ- خلاقیت و نوآوریقابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

1- ارزیابی، ارزشیابی و کارشناسی آثار معماری داخلی

2- کسب توانایی های لازم در تدریس معماری داخلی و آموزش این حرفه به فراگیران و افراد تحت سرپرستی

3- طراحی فضاهای داخلی مانند پاسیو، آّب نما، کف پوش و...

4- بازدید از محل ساختمان به منظور جمع آوری اطلاغات مورد لزوم

5- تهیه پروژه های ساده و پیشرفته معماری داخلی ساختمان ها

6- تععین مشخصات فنی و نوع مواد مصرفی نباز داخل ساختمان

7- نظارت بر عملیات اجرایی داخل یا خارج ساختمان

8- مطالعه و بررسی روشهای  قدیم و جدید و تلفیق آن ها با یکدیگر

9- نظارت بر کار کارشناسان و تکنسین های تحت سرپرستی و راهنمایی آن ها

10- تهیه گزارشات فنی از فعالیت های انجام شده در زمینه طراحی محیط داخلی

11- شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی ،سمینارها و همایش های معماری

12- همکاری با سازمان های دولتی مرتبطمشاغل احراز:

1- معمار داخلی، تعیین مشخصات فنی و نظارت بر عملیات اجرایی معماری داخلی در پروژه های ساختمانی

2- کارشناس دفاتر مهندسان مشاور به عنوان کارشناس معمار داخلی

3- کارشناس دفاتر فنی و مهندسی سازمان های دولتی و غیر دولتی

4- ناظر و مدیر در کارهای ساختمانی و معماری داخلی
دروس پیشنهادی ترم اول :

نام درس
تعداد واحد

دروس پیش نیاز

کاربینی

1

-

عکاسی پیشرفته

1

-

نماد شناسی

2

-

کاربرد رایانه در معماری پیشرفته

1

-

مرمت و نگهداری معماری داخلی

2

-

جامعه شناسی معماری

2

-

عناصر مدلار و پیش ساخته

2

-

معماری تربیتی معاصر (ایران و جهان)

2

-

معماری جهان اسلام

2

-

تاریخ هنر ایران (قبل و بعد از اسلام)

2

-

تربیت بدنی

1

-دروس پیشنهادی ترم دوم :

نام درس

تعداد واحد

دروس پیش نیاز

بیان معماری پیشرفته

2

-

انسان، طبیعت و ارگونومی

2

-

تاریخ مسلمان

2

-

گرافیک معماری

2

-

مسایل حقوقی و اخلاقی معماری

2

-

هنرهای سنتی ایران

2

-

طرح معماری 1

2

-

یک درس عمومی

2

-

معارت مشترک

2

-

کارورزی 1

2

-دروس پیشنهادی ترم سوم :

نام درس

تعداد واحد

دروس پیش نیاز

طرح معماری 2

2

طرح معماری 1

مدیریت کارگاه

2

-

اصول نقاشی دیواری

2

-

آرایه و چیدمان وسایل

2

-

ارگونومی و طراحی محصول

2

-

دروس مهارت مشترک

4

-

دروس درس عمومی

4

-دروس پیشنهادی ترم چهارم :

نام درس

تعداد واحد

دروس پیش نیاز

طراحی فضای داخلی نجاری و اداری

2

طرح معماری 2

طراحی فضای داخلی مذهبی و فرهنگی

2

طرح معماری 2

طراحی فضای داخلی آموزشی

2

طرح معماری 2

طراحی فضای داخلی بهداشتی و درمانی

2

طرح معماری 2

طراحی فضای داخلی ورزشی

2

طرح معماری 2

کارورزی 2

2

-

درس عمومی

2

-

درس مهارت مشترک

2

-

عضو خبرنامه سایت مرکز شوید:

آدرس مرکز: میدان انقلاب – ابتدای کارگرجنوبی – کوچه رشتچی – پلاک های 8، 10، 12

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران می باشد.