طراحی و توسعه توسط ITCenter7
منو

مجتمع فرهنگی کاربردی تهران برگزار می کند :دوره های مکالمه زبان انگلیسی

(به صورت کاملا مجازی)


(با اعطای گواهینامه پایان دوره)سطـح
تـرم
هزینه دوره (تومان)
ظرفیت (مانده)
ثبت نام
Basic
Starter 1
200.000 8 نفر
ثبت نام در دوره
Basic Starter 2 200.000 3 نفر ثبت نام در دوره
Basic Starter 3 200.000 8 نفر ثبت نام در دوره
Basic Starter 4 200.000 6 نفر ثبت نام در دوره
Elementary
Elementary 1
220.000 10 نفر
ثبت نام در دوره
Elementary Elementary 2 220.000 5 نفر
ثبت نام در دوره
Elementary Elementary 3 220.000 8 نفر ثبت نام در دوره
Elementary Elementary 4 220.000 5 نفر ثبت نام در دوره
Pre-intermediate
Pre-intermediate 1
240.000 10 نفر ثبت نام در دوره
Pre-intermediate Pre-intermediate 2 240.000 3 نفر ثبت نام در دوره
Pre-intermediate Pre-intermediate 3 240.000 5 نفر ثبت نام در دوره
Pre-intermediate Pre-intermediate 4 240.000 11 نفر
ثبت نام در دوره
Intermediate Intermediate 1
260.000 8 نفر ثبت نام در دوره
Intermediate Intermediate 2 260.000 5 نفر ثبت نام در دوره
Intermediate Intermediate 3 260.000 11 نفر ثبت نام در دوره
Intermediate Intermediate 4 260.000 3 نفر ثبت نام در دوره
Upper-Intermediate Upper-Intermediate 1
280.000 6 نفر
ثبت نام در دوره
Upper-Intermediate Upper-Intermediate 2 280.000 3 نفر
ثبت نام در دوره
Upper-Intermediate Upper-Intermediate 3 280.000 8 نفر ثبت نام در دوره
Upper-Intermediate Upper-Intermediate 4 280.000 3 نفر ثبت نام در دوره
Advance
Advance 1
300.000 10 نفر ثبت نام در دوره
Advance Advance 2 300.000 3 نفر ثبت نام در دوره
Advance Advance 3 300.000 3 نفر ثبت نام در دوره
Advance Advance 4 300.000 8 نفر ثبت نام در دوره
مجتمع فرهنگی کاربردی تهران

مجتمع مهارت ساز
عضو خبرنامه سایت مرکز شوید:

آدرس مرکز: میدان انقلاب – ابتدای کارگرجنوبی – کوچه رشتچی – پلاک های 8، 10، 12

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران می باشد.