طراحی و توسعه توسط ITCenter7
منو


مدیر گروه تکنولوژی آموزشی

آقای محسن صفرزاده

سوابق تحصیلی :

 • فوق دیپلم کودکان استثنایی (کم توان ذهنی )
 • لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 • فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی


سوابق شغلی  و کاری :

 • 30 سال سابقه ی خدمت در آموزش و پرورش
 • آموزگار کودکان استثنایی
 • دبیر ریاضی مدارس راهنمایی
 • کارشناس امتحانات و نیروی انسانی در آموزش و پرورش
 • کارشناس آموزش در آموزش و پرورش
 • کارشناس مسئول سنجش وارزشیابی تحصیلی ( امتحانات ) سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
 • بازنشسته ی آموزش و پرورش حوزه ستادی وزارتخانه
 • مدرس دانشگاه جامع علمی – کاربردی  
 • مدیر امور اجرایی و اداری مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران
 • مدیر گروه رشته تکنولوژی آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران


سوابق پژوهشی:

 • دارای گواهینامه دوره ی تربیت مدرس مهارتهای عمومی
 • دارای گواهینامه کارگاه آموزشی بصیرت جامع 
 • دارای گواهینامه کارگاه آموزشی الگوی مصرف
 • دارای گواهینامه کارگاه آموزشی آشنایی بامدل تعالی سازمان(EFQM)
 • دارای گواهینامه کارگاه آموزشی تعاون و کارآفرینی

عضوگروه تدوین رشته های دانشگاه جامع علمی- کاربردیعضو خبرنامه سایت مرکز شوید:

آدرس مرکز: میدان انقلاب – ابتدای کارگرجنوبی – کوچه رشتچی – پلاک های 8، 10، 12

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران می باشد.