طراحی و توسعه توسط ITCenter7
منو


مدیر گروه امور دفتری

آقای مهرداد بیات

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزش
 • کارشناسی لیسانس مدیریت صنعتی
 • کارشناسی ارشد  مهندسی صنایع(برنامه ریزی و تحلیل سیستم)


سوابق حرفه ای و کاری :

 • مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مدرس مجتمع آموزشی ماشین سازی اراک و دانشکده مهندسی کاربردی
 • مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی
 • مدرس دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی
 • مدرس مرکز آموزش مدیریت دولتی
 • مدرس سازمان مدیریت صنعتی
 • مدرس شرکت ملی گاز ایران-شرکت ماشین کاران اراک
 • مدرس دانشگاه امام رضا(ع)
 • مدرس شرکت مخابرات ایران
 • مدیر امور رفاهی و فعالیتهای اجتماعی ماشین سازی اراک
 • مدیر امور اداری مجتمع آموزشی ماشین سازی اراک
 • رئیس دپارتمان مکانیک و طراحی دانشکده مهندسی کاربردی ماشین سازی اراک
 • کارشناس ارشد آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 • رئیس اداره مهندسی فاکتور های انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 • مدیر رفاه و مهندسی فاکتور های انسانی و آموزش ستاد سازمان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 • مدیر پژوهش گروه مدیریت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
 • مدیر گروه رشته امور دفتری مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران


سوابق پژوهشی و تألیفات :

 • تألیف کتاب اصول سرپرستی در واحد های صنعتی
 • تألیف کتاب ارگونومی(مهندسی فاکتورهای انسانی)
 • ترجمه  کتاب ایمنی و بهداشت صنعتی
 • تألیف کتاب اصول ارتقاء بهره وری در واحد های صنعتی
 • تألیف کتاب کارآفرینی
 • تألیف کتاب اصول بازاریابی
 • تألیف کتاب روابط کار صنعتی
 • تدوین مقاله مفاهیم بهره وری
 • تدوین مقاله فرهنگ کار و بهره وری
 • تدوین مقاله انقلاب در دانش بهره وری
 • تدوین مقاله ساختار فرهنگی جامعه و نقش آن در سبک های رهبری
 • تدوین مقاله هوش هیجانی E.Q و راه های تقویت آن در سازمان ها و کسب و کار
 • تدوین مقاله فناوری اطلاعات،کامپیوتر و راهبرد های آینده
 • تدوین مقاله راهبردهای توسعه فناوری های پیشرفته در ایران فصلنامه فرهنگستان علوم ایران سال هفتم
 • تدوین مقاله "آینده علم و فناوری در ایران و جهان" فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف سال هیجدهعضو خبرنامه سایت مرکز شوید:

آدرس مرکز: میدان انقلاب – ابتدای کارگرجنوبی – کوچه رشتچی – پلاک های 8، 10، 12

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران می باشد.