طراحی و توسعه توسط ITCenter7
منو
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
تقدیرنامه ها و لوح ها - 2519 بازدید
کسب مقام برتر انجمن علمی رشته طراحی لباس در هفتمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت (شیراز 98)
کسب مقام برتر انجمن علمی رشته هنرهای تجسمی در هفتمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت (شیراز 98)
تقدیر سرپرست بسیج کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی از ریاست مرکز جهت برگزاری و شرکت در جشن انقلاب اسلامی ایران سال 1397
تقدیر از ریاست مرکز جهت برگزاری چهاردهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی
لوح تقدیر دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش دانشگاه جامع علمی کاربردی سال 1397
لوح سپاس جهت شرکت در 27امین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم سال 1398
تندیس 27امین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
پنجمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت
کارگاه پژوهشی برتر واحد استان تهران در هفته پژوهش و فناوری سال 1395
دفتر برتر کارآفرینی واحد استان تهران در هفته پژوهش و فناوری سال 1396
غرفه برتر واحد استان تهران در هفته پژوهش و فناوری سال 1396
تندیس کسب مقام اول بخش آثار گروهی کانون تئاتر در نخستین جشنواره درون دانشگاهی رویش
کسب مقام اول بخش آثار گروهی کانون تئاتر در نخستین جشنواره درون دانشگاهی رویش
تندیس شایسته تقدیر بخش کانون برتر حوزه ادبی و هنری در نخستین جشنواره درون دانشگاهی رویش
شایسته تقدیر بخش کانون برتر حوزه ادبی و هنری در نخستین جشنواره درون دانشگاهی رویش
تندیس کسب مقام دوم بخش کانون برتر حوزه دینی و مذهبی در نخستین جشنواره درون دانشگاهی رویش
کسب مقام دوم بخش کانون برتر حوزه دینی و مذهبی در نخستین جشنواره درون دانشگاهی رویش
تندیس کسب مقام اول بخش کانون برتر حوزه اجتماعی در نخستین جشنواره درون دانشگاهی رویش
کسب مقام اول بخش کانون برتر حوزه اجتماعی در نخستین جشنواره درون دانشگاهی رویش
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
افتخارات فرهنگی و پژوهشی
عضو خبرنامه سایت مرکز شوید:

آدرس مرکز: میدان انقلاب – ابتدای کارگرجنوبی – کوچه رشتچی – پلاک های 8، 10، 12

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران می باشد.