فراخوان دومین جشنواره هنرهای نمایشی و بازیگری مرکز با رویکردی بر نمایش های تک نفره (مونولوگ)
1395/12/10 ساعت 8:36 - 1371 بازدید - 10 نظر

فراخوان دومین جشنواره هنرهای نمایشی و بازیگری مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران

 با رویکردی بر نمایش های تک نفره (مونولوگ)

(جشنواره استاد مهدی فتحی)# متون و محورهای قابل پذیرش در جشنواره :
1.نقالی
2.شاهنامه خوانی
3.حکایت های گلستان سعدی
4.داستانهای هزار و یک شب
5.حکایتهای مثنوی معنوی مولانا
6.سه مونولوگ از سه نمایشنامه مختلف از شکسپیر

# گاهشمار جشنواره :
1.انتخاب ،شرکت و پذیرش آثار: 15 فروردین ماه سال 1396
2.اعلام جدول جشنواره :1اردیبهشت ماه 1396
3.شروع جشنواره : اردیبهشت ماه سال 1396

# جوایز :
به نفرات برگزیده اول تا سوم در شاخه های زیر جوایز نفیسی به همراه دیپلم افتخار اهدا میگردد:
1.کارگردانی
2.بازیگری مرد
3.بازیگری زن
تبصره1:در بخش طراحی پوستر و بروشور ،طراحی گریم ،طراحی لباس و... یک برگزیده انتخاب خواهد شد.
تبصره2:در هریک از محو های جشنواره یک گروه با نظر هیات محترم داوران به عنوان گروه برگزیده انتخاب و اجرا خواهد داشت.

# شرایط :
•    تمامی دانشجویان رشته بازیگری و رشته های دیگر مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11تهران مجاز به شرکت در این جشنواره می باشند.
•    دانشجویان رشته بازیگری که یکسال قبل فارغ التحصیل شده اند مجاز به شرکت در این جشنواره می باشند.
•    تمامی کارگردانان شرکت کننده باید از همراهی و نظارت یک استاد راهنما که در حوزه هنرهای نمایشی و بازیگری متخصص است به صورت کتبی مجوز بگیرند.
•    تمامی بازیگران و کارگردانان و عوامل اجرایی باید از دانشجویان محترم مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11تهران باشند.
•    تمامی آثار نمایشی باید حداکثر 30دقیقه اجرا گردند.
•    هر دانشجو تنها مجاز به شرکت در 2مورد از محورهای فراخوان را دارد.
•    مضامین انتخابی توسط دانشجویان و اساتید محترم راهنما باید با قوانین نمایش های تک نفره همسو باشد.
•    مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11تهران در حد امکان نسبت به تهیه و واگذاری مکان تمرین و پلاتو اهتمام خواهد ورزید.
•    هیات محترم داوران از اساتید متخصص رشته بازیگری خواهند بود.
•    هر استاد راهنما حداکثر می تواند 3 اثر راهنمایی کند.
•    داوران از اساتید محترم رشته بازیگری مرکز می باشند.
•    ثبت نام برای شرکت در جشنواره به صورت اینترنتی می باشد.