تقویم فعاليتهاي آموزشی نیمسال سوم تحصیلی 95-1394
1395/4/1 ساعت 12:48 - 102 بازدید - 9 نظر
(آخرین بروز رسانی: 1395/5/31 ساعت 15:7)

ردیف

شرح فعالیت

تاریخ شروع


تاریخ پایان


 1

انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی ورودی مهر 94

 95/04/19

 95/04/19

2

انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی مهر 94

 95/04/19

95/04/19

3

انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی ورودی بهمن 94

95/04/20

95/04/20

4

انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی بهمن 94

95/04/20

95/04/20

5

ثبت نام دروس افتاده

95/04/22

95/04/22

6

شروع و پایان کلیه کلاسهای ترم تابستان 95

95/04/23

95/06/04

7

ارزشیابی اساتید ترم تابستان 95 توسط دانشجویان

95/05/20

95/05/25

8

خود ارزشیابی اساتید

95/05/20

95/05/25

9

ارزشیابی اساتید توسط مدیر گروه

95/05/20

95/05/25

10

ارزشیابی اساتید توسط آموزش

95/05/20

95/05/25

11

تایید کارت ورود به جلسه امتحانات دانشجویان توسط واحد مالی

95/05/31

95/06/01

12

برگزاری امتحانات پایان ترم تابستان 95

95/06/03

95/06/09

13

ثبت نمرات در سامانه سجاد توسط اساتید

95/06/03

95/06/16