قابل توجه دانشجویان رشته بازیگری که با استاد نصیری درس کاربینی و کارورزی اخذ نمودند :
1397/1/30 ساعت 14:55 - 41 بازدید - 3 نظر

کلیه دانشجویانی که با استاد نصیری درس کارورزی1 با کد گروه درسی 19 و کاربینی با کد گروه درسی 35 و 52 اخذ نموده اند جلسه توجیهی این دروس به شرح ذیل برگزار می گردد :


درس کارورزی 1 روز یکشنبه مورخ 97/02/02 ساعت 10 الی 11درس کاربینی روز یکشنبه مورخ 97/02/02 ساعت 11 الی 12


تذکر:

حضور دانشجویان در جلسه توجیهی الزامی میباشد و جلسه فوق تمدید نخواهد شد.