راهیابی جناب آقای «محمد حسنی» دبیر کانون فیلم و عکس مرکز 11 تهران به بخش «دارالفنون» سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر
1397/1/29 ساعت 10:1 - 604 بازدید - 1 نظر

راهیابی جناب آقای «محمد حسنی » دبیر کانون فیلم و عکس مرکز 11 تهران به  بخش «دارالفنون» سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر

* (دانشجویانی که در دارالفنون انتخاب می شوند باید سینما خوانده باشند، فیلم کوتاه ساخته باشند و به زبان انگلیسی نیز مسلط باشند. از داخل ایران پس از بررسی رزومه و آثارشان تنها ۵۵ نفر انتخاب شدند)