قابل توجه دانشجویانی که با استاد زمانی کلاس دارند :
1396/12/17 ساعت 9:14 - 1421 بازدید - 1 نظر

کلیه ی کلاس های استاد زمانی روز جمعه مورخ 96/12/18 تشکیل نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.