قابل توجه دانشجویانی که با استاد مخابری کلاس دارند :
1396/11/26 ساعت 9:7 - 1021 بازدید - 0 نظر

کلیه ی کلاسهای استاد مخابری روز پنج شنبه مورخ 96/11/26 تشکیل نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.