پذیرش مقاله کاربردی "جناب آقای مهرداد بیات" مدرس مرکز 11 تهران در «چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال»
1396/11/24 ساعت 8:54 - 60 بازدید - 3 نظر

پذیرش مقاله کاربردی «جناب آقای مهرداد بیات مدرس مرکز 11 تهران» با عنوان «نقش دوره های علمی کاربردی در زمینه اشتغال زایی و اقتصاد مقاومتی » در «چهارمین کنگره  ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال»