کتاب «طراحی چهره، هنر طراحی صورت و حالت» توسط «جناب آقای ارشیا شفقت» دانشجوی رشته مترجمی زبان، ترجمه و با طرحی نو به چاپ رسید.
1396/10/27 ساعت 9:57 - 53 بازدید - 1 نظر

کتاب «طراحی چهره، هنر طراحی صورت و حالت» نوشته جیوانی سیواردی توسط عضو فعال انجمن علمی دانشجویی زبان انگلیسی مرکز 11 تهران «جناب آقای ارشیا شفقت» ترجمه و با طرحی نو به چاپ رسید.