قابل توجه دانشجویانی که با استاد محمدحسن معماری و استاد شهامت پور درس کاربینی اخذ نموده اند (تحویل پروژه) :
1396/10/14 ساعت 11:57 - 87 بازدید - 0 نظر

تحویل پروژه ی کاربینی استاد شهامت پور، در روز یکشنبه مورخ 96/10/17 ساعت 14 الی 15 می باشد.


تحویل پروژه ی کاربینی استاد محمدحسن معماری، در روز چهارشنبه مورخ 96/10/20 ساعت 11 الی 13 می باشد.


به غیر از زمان های فوق به هیچ عنوان کاربینی تحویل گرفته نمی شود.