قابل توجه دانشجویانی که با استاد صدیق درس کارورزی 1 و 2 اخذ نموده اند :
1396/10/11 ساعت 14:25 - 36 بازدید - 0 نظر

تحویل کارورزی 1 و کارورزی 2 استاد صدیق، روز پنج شنبه مورخ 96/10/14 ساعت 9 الی 11 می باشد.

حضور دانشجویان الزامی است.