قابل توجه دانشجویان کاردانی اینترنت و برنامه سازی که با استاد آزادی درس کارورزی اخذ نموده اند :
1396/9/27 ساعت 9:53 - 1381 بازدید - 2 نظر


زمان تحویل پروژه کارورزی استاد آزادی روز دوشنبه مورخ 96/10/04 ساعت 12 می باشد.