اجرا خوانی صحنه ای موزیکال «بیژن و منیژه » با حضور «آقای امیرعلی قلیپور» در پردیس سینمایی کوروش
1396/9/14 ساعت 14:26 - 39 بازدید - 3 نظر

اجرا خوانی صحنه ای موزیکال «بیژن و منیژه» با حضور «آقای امیرعلی قلیپور» دبیر کانون هنر های نمایشی مرکز 11 تهران

(تمامی عواید حاصل ازاین برنامه صرف تامین مایحتاج هموطنان زلزله زده غرب کشور خواهد شد)

زمان : 25 آذرماه
محل اجرا : پردیس سینمایی کوروش