قابل توجه دانشجویان تکمیل ظرفیت مهر 96 (تائید ثبت نام و آپلود مدارک)
1396/8/23 ساعت 16:25 - 108 بازدید - 2 نظر

دانشجویان پذیرفته شده در مرحله تکمیل ظرفیت مهرماه 96 می بایست جهت تائید ثبت نام و اسکن مدارک در سامانه هم آوا حداکثر تا پایان وقت اداری پنجشنبه مورخ 25 آبان ماه با مدارک ذیل به مرکز 11 مراجعه نمایند.


  • اصل شناسنامه
  • اصل کارت ملی
  • عکس 4*3
  • آخرین مدرک تحصیلی
  • مدرک نظام وظیفه
  • کارت بانکی جهت پرداخت شهریه