قابل توجه دانشجویان کارشناسی طراحی لباس که با استاد براتی درس کارورزی اخذ نموده اند :
1396/8/22 ساعت 12:19 - 1020 بازدید - 3 نظر

جلسه ی توجیهی درس کارورزی 1 (گروه درس : 601) و کارورزی 2 (گروه درس : 613)، استاد براتی روز شنبه 96/08/27 ساعت 14 الی 16 برگزار می گردد.


حضور کلیه ی دانشجویان الزامی است.