بازدید اعضای انجمن علمی دانشجوئی رشته امورفرهنگی از کاخ گلستان با محوریت "آشنایی با نماد ها و نشانه های فرهنگی"
1396/8/14 ساعت 12:34 - 620 بازدید - 2 نظر

در مورخ 4 آبان ماه «بازدید علمی از کاخ گلستان» با محوریت "آشنایی با نماد ها و نشانه های فرهنگی "با حضور اعضای انجمن علمی دانشجویی امور فرهنگی صورت پذیرفت.