قابل توجه دانشجویانی که با استاد نجار باشی فتح اله کلاس دارند :
1396/7/27 ساعت 8:24 - 502 بازدید - 2 نظر

کلیه ی کلاس های استاد نجارباشی فتح اله روز پنج شنبه مورخ 96/07/27 تشکیل نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباٌ اعلام می گردد.