فیلم «دستفروش» به کارگردانی «حانیه منتظری» عضو انجمن علمی دانشجویی مرکز به جشنواره فیلم «حقوق کودک کشور ترکیه» راه یافت.
1396/7/23 ساعت 10:26 - 1402 بازدید - 4 نظر

به مناسبت روز کودک مرکز 11 تهران با افتخار اعلام می کند فیلم «دستفروش» به کارگردانی سرکار «خانم حانیه منتظری» عضو انجمن علمی دانشجویی کارگردانی مرکز 11 تهران به جشنواره فیلم «حقوق کودک کشور ترکیه» راه یافت.