قابل توجه دانشجویانی که با استاد صباغی کلاس دارند :
1396/7/18 ساعت 12:52 - 1052 بازدید - 3 نظر

کلیه ی کلاس های استاد صباغی به شرح ذیل تشکیل نمی گردد :

1- روز پنجشنبه / مورخ  96/07/20

2- روز شنبه / مورخ  96/07/22

3- روز یکشنبه  /  مورخ  96/07/23

4- روز دوشنبه  /  مورخ  96/07/24

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.