قابل توجه دانشجویانی که با استاد خلیلیان کلاس دارند :
1396/7/15 ساعت 11:6 - 1018 بازدید - 4 نظر

کلیه ی کلاسهای استاد خلیلیان، روز پنج شنبه مورخ 96/07/20 تشکیل نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.