قابل توجه دانشجویانی که روز پنجشنبه 6 مهرماه کلاس دارند :
1396/7/5 ساعت 17:18 - 39 بازدید - 2 نظر

به اطلاع دانشجویانی که روز پنجشنبه مورخ 96/07/06 کلاس دارند می رساند، کلاس های درس اساتید به شرح ذیل تشکیل نمی گردد :

1- کلیه کلاس های درس استاد رنگچیان
2- کلیه کلاس های درس استاد قاسم زادگان
3- کلیه کلاس های درس استاد کامبیز معماری
4- کلیه کلاس های درس استاد محمدحسن معماری
5- کلیه کلاس های درس استاد موسوی
6- کلیه کلاس های درس استاد سمانه محمدی
7- کلیه کلاس های درس استاد طیبی

توجه : کلاس های جبرانی اساتید فوق، متعاقباً اعلام می گردد.