بازی آقای «حامد جبارزاده» عضو انجمن علمی دانشجویی بازیگری مرکز 11 تهران در «نمایش اهل بیت» در نقش «شهید محسن حججی» :
1396/7/3 ساعت 11:35 - 40 بازدید - 4 نظر

بازی جناب آقای «حامد جبارزاده» عضو انجمن علمی دانشجویی بازیگری مرکز 11 تهران در «نمایش اهل بیت» در نقش «شهید محسن حججی» به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس.