اطلاعیه مهم آموزشی در رابطه با دروس معرفی به استاد (زمان ثبت نام و امتحان معرفی به استاد) :
1396/6/29 ساعت 10:56 - 52 بازدید - 4 نظر

به اطلاع دانشجویان می رساند جهت ثبت نام درس معرفی به استاد، پس از دریافت فرم معرفی به استاد از انتشارات، آن را تکمیل نموده و به کارشناس خود مراجعه نمائید.


توجه : ثبت نام فقط تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/07/03 انجام خواهد شد.


امتحان درس معرفی به استاد روز چهارشنبه مورخ 96/07/05 ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.