قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس معرفی به استاد اخذ نموده اند :
1396/6/11 ساعت 10:12 - 664 بازدید - 5 نظر

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس معرفی به استاد اخذ نموده اند :

امتحان معرفی به استاد روز شنبه مورخ 96/06/25 ساعت 11 صبح برگزار می گردد.