اسامی نفرات برتر در سیزدهمین جشنواره قرآن و عترت اعلام شد.
1396/6/8 ساعت 16:30 - 593 بازدید - 2 نظر

کسب مقام دوم بخش ادبی (نمایشنامه نویسی)

توسط آقای «خسرو بختیاری» عضو انجمن علمی دانشجویی کارگردانی مرکز 11 تهران


کسب مقام سوم بخش ادبی (فیلم کوتاه)

توسط آقای «اصغر عباسی» عضو انجمن علمی دانشجویی کارگردانی مرکز 11 تهران


کسب مقام سوم بخش ادبی (فیلم نامه)

توسط آقای «محمد حسنی» عضو انجمن علمی دانشجویی کارگردانی مرکز 11 تهران


شایسته تقدیر در بخش ادبی (فیلم کوتاه)

توسط آقای «ابوالفضل بختیار قشلاق» عضو انجمن علمی دانشجویی کارگردانی مرکز 11 تهران