نمایشگاه انفرادی مهدی شادیزاده در «نگارخانه هنر ایران» با مدیریت و نظارت سرکار خانم «خدیجه رجبی » در حال برگزاری است.
1396/6/8 ساعت 16:25 - 588 بازدید - 2 نظر

نمایشگاه انفرادی مهدی شادیزاده در «نگارخانه هنر ایران» با مدیریت و نظارت سرکار خانم «خدیجه رجبی» دبیر انجمن علمی دانشجویی رشته نقاشی مرکز 11 تهران از سوم شهریور ماه در حال برگزاری است.