فیلم «نائله» کاری از «اصغر عباسی» برای حضور در "سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم فجر "پذیرفته شد.
1396/5/30 ساعت 15:33 - 47 بازدید - 3 نظر

فیلم «نائله» کاری از جناب آقای «اصغر عباسی» عضو انجمن علمی دانشجویی فیلمسازی مرکز 11 تهران برای حضور در "سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم فجر" پذیرفته شد.