قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس معرفی به استاد اخذ نموده اند :
1396/5/17 ساعت 10:15 - 48 بازدید - 5 نظر

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس معرفی به استاد اخذ نموده اند :


امتحان معرفی به استاد روز پنج شنبه مورخ 96/05/19 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.