آغاز ثبت درخواست پذیرش مهمان در مرکز علمی کاربردی واحد 11 تهران در نیمسال تابستان 96-95
1396/4/21 ساعت 13:30 - 857 بازدید - 7 نظر

دانشجویان محترم که قصد مهمان شدن در مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران را دارند می توانند فرم ذیل را تکمیل نمایند و پس از بررسی (حداکثر 24 ساعت بعد) درخواست توسط مرکز، به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد.