قابل توجه دانشجویان کاردانی که با استاد رستی خواه درس کاربینی دارند :
1396/4/15 ساعت 11:32 - 70 بازدید - 4 نظر

جلسه تحویل کاربینی استاد رستی خواه روز پنجشنبه مورخ 96/04/22 ساعت 12 الی 13 می باشد.


حضورکلیه دانشجویان الزامی است.


ضمناً تاریخ فوق تمدید نخواهد شد.