قابل توجه دانشجویانی که با استاد فیروزبخت درس کاربینی اخذ نموده اند :
1396/4/4 ساعت 14:24 - 36 بازدید - 5 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته کارشناسی کارگردانی که درس کاربینی را با استاد فیروزبخت اخذ نموده اند :


زمان تحویل کاربینی روز سه شنبه مورخ 96/04/20 ساعت 10 الی 11 می باشد.


ضمناً تاریخ فوق تمدید نخواهد شد.