قابل توجه دانشجویانی که درس کاربینی و کارورزی را با استاد شهامت پور اخذ نموده اند :
1396/4/3 ساعت 14:55 - 532 بازدید - 5 نظر

که درس کاربینی و کارورزی را با استاد شهامت پور اخذ نموده اند زمان تحویل پروژه روز یکشنبه مورخ 96/04/11 ساعت 14 الی 16 می باشد.

ضمناَ تاریخ فوق تمدید نخواهد شد.