قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که درس کاربینی و کارورزی دارند
1395/2/14 ساعت 6:23 - 574 بازدید - 5 نظر

جلسات توجیحی درس کاربینی و کارورزی برای دانشجویان مقطع کارشناسی طبق جدول ذیل برگزار خواهد شد :