قابل توجه کلیه دانشجویان رشته مدیریت اموردفتری که با استاد مهرداد بیات درس کاربینی و کارورزی اخذ نموده اند :
1396/3/21 ساعت 9:0 - 40 بازدید - 4 نظر

دانشجویانی که تاکنون فرم های کاربینی و کارورزی خود را تحویل نداده اند، در مورخه 96/03/30 از ساعت 14:30 فرم های کاربینی و کارورزی خود را تحویل نمایند.


بدیهی است این زمان قابل تمدید نخواهد شد.