قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت اموردفتری که با استاد مهرداد بیات درس کاربینی اخذ نموده اند :
1396/3/13 ساعت 15:45 - 1298 بازدید - 3 نظر

جهت تحویل دفترچه کاربینی با استاد مهرداد بیات روز سه شنبه مورخ 96/03/16 از ساعت 14 الی 15 در کلاس  تئوری 1 حضور بهم رسانید.

عدم حضور و تحویل به موقع درس کاربینی به منزله نمره صفر تلقی می گردد.