قابل توجه دانشجویانی که با استاد صدیق کلاس دارند :
1396/3/13 ساعت 9:30 - 39 بازدید - 4 نظر

کلیه ی کلاس های استاد صدیق روز سه شنبه مورخ 96/03/16 تشکیل نمی گردد.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.