قابل توجه دانشجویان کاردانی ترم 4 رشته اموردفتری که با استاد قربانزاده درس کارورزی 2 اخذ نموده اند :
1396/2/27 ساعت 8:40 - 78 بازدید - 4 نظر

جلسه توجیحی درس کارورزی 2 استاد قربانزاده روز شنبه مورخ 96/02/30 ساعت 17:30 تشکیل خواهد شد.


حضور کلیه دانشجویان فوق در کلاس الزامی می باشد و عدم حضور به منزله نمره صفر در درس مذکور تلقی می شود.