گزارش تصویری از برگزاری کارگاه مشاوره با موضوع "بیایید در مورد افسردگی حرف بزنیم"
1396/2/25 ساعت 9:12 - 614 بازدید - 3 نظر

کارگاه مشاوره با موضوع "بیایید در مورد افسردگی حرف بزنیم" با حضور اعضای "کانون مشاوره" مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 11 تهران برگزار گردید.