گزارش تصویری از دومین جشنواره هنرهای نمایشی (روز پنجم)
1396/2/18 ساعت 18:25 - 661 بازدید - 2 نظر

سه مونولوگ از شکسپیر

کارگردان : اشکان عباسیسه مونولوگ از شکسپیر

کارگردان : سعید تقواییمکبث و هملت

کارگردان : علی فتحی (از واحد 23)هملت

کارگردان : احمدرضا فلاحسه مونولوگ از شکسپیر

کارگردان : بهنام نجم الدیننمایش عروسکی

کارگردان : سعید مصطفایی