گزارش تصویری از دومین جشنواره هنرهای نمایشی (روز چهارم)
1396/2/17 ساعت 17:43 - 50 بازدید - 2 نظر

قصه های هزار و یک شب

کارگردان : نرگس دولت آبادیحکایت های مثنوی معنوی

کارگردان : ساناز مرادیحکایت های مثنوی معنوی

کارگردان : سیدرضا حسینیبوستان سعدی

کارگردان : بهاره قاسمی