گزارش تصویری از دومین جشنواره هنرهای نمایشی (روز سوم)
1396/2/17 ساعت 9:44 - 49 بازدید - 2 نظر

رستم و اسفندیار

نقال : الهام بیدارمغزرستم و اسفندیار

نقال : فرشاد فرهادپور


رستم و سهراب

نقال : امیرعلی قلیپوررستم و اسفندیار

نقال : حشمت اله زارعیرستم و اسفندیار

نقال : امیرعلی پریزرستم و اسفندیار

نقال : زهرا اسلام پناهگردآفرید

نقال : علی سوهانی