گزارش تصویری از دومین جشنواره هنرهای نمایشی (روز دوم)
1396/2/14 ساعت 9:2 - 699 بازدید - 1 نظر

رستم و اسفندیار

نقال : بهاره قاسمیشاهنامه خوانی

نقال : سپیده اردستانیرستم و سهراب

نقال : احمدرضا فلاحرستم و سهراب

نقال : الهام قندهاریهفت خان رستم

نقال : محمدمهدی توکلی زاده


رستم و اسفندیار

نقال : میترا پرندینرستم و اسفندیار

نقال : اکرم قلمی