فيلم داستاني "كي داده كي گرفته؟" به نويسندگي و كارگرداني عليرضا شاه حسيني وارد شبکه نمایش شد.
1396/2/7 ساعت 10:32 - 602 بازدید - 2 نظر

فيلم داستاني "كي داده كي گرفته؟" به نويسندگي و كارگرداني «عليرضا شاه حسيني» عضو انجمن علمی دانشجویی رشته كارگرداني مرکز آموزش علمي و كاربردي واحد ١١ تهران، توسط «موسسه سينمايي تصوير دنياي هنر» وارد شبكه نمايش شد.

گفتني است علیرضا شاه حسینی هم اكنون مشغول نگارش فيلمنامه اولين فيلم سينمايي خودش مي باشد.